GIÁO DỤC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2012 - 2013 In
Thứ hai, 24 Tháng 9 2012 13:09

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN 3

TRƯỜNG TH NGUYỄN VIỆT HỒNG

                   -------------------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

           

Quận3, ngày 14 tháng 09 năm 2012


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

GIÁO DỤC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

NĂM HỌC  2012 - 2013

 

Thực hiện kế hoạch số : 675/PGD&ĐT của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận 3 về kế hoạch thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2012 – 2013;

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm tích cực hưởng ứng năm an toàn giao thông 2012 cũng như công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong năm học 2012 – 2013; trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giáo dục ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm học 2012 – 2013, cụ thể như sau:

 

 I./  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 

          1. Mục đích:

 

-   Phấn đấu bảo đảm thông suốt, tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường.

 

-   Xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng luật pháp, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện.

 

-   Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tiếp tục thực hiện giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong toàn ngành làm cơ sở để từng bước hình thành “văn hóa giao thông” trong mỗi người khi tham gia giao thông.

 

2. Yêu cầu:

-   Các hoạt động phải được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.

-   Tập trung các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động bằng các hoạt động thiết thực, có hiệu quả, không phô trương hình thức và trên tinh thần tiết kiệm.

-   Tổ chức Lễ hưng ứng và phát động thực hiện “Năm An toàn giao thông năm 2012” và tổ chức thực hiện trong suốt năm học 2012 – 2013.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “Thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị” theo chỉ đạo của UBND thành phố.

II./ CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

               Chủ đề trọng tâm của năm là: “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

          1/ Tổ chức phát động tiếp tục thực hiện “Năm An toàn giao thông 2012” và trong suốt năm học 2012- 2013 :

- Phát động tiếp tục thực hiện “Năm An toàn giao thông năm 2012” lồng ghép thực hiện trong ngày khai giảng năm học 2012 – 2013 bao gồm

+ Quán triệt cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.

+ Quyết liệt triển khai họp với phụ huynh học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

- Tổ chức hưởng ứng cuộc thi “Giao thông thông minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC phát động tổ chức trên trang web http://giaothong.go.vn  (hoặc http://gttm.go.vn ).

 

2/  Tổ chức các loại hình giáo dục, tuyên truyền:

             - Tăng cường tuyên truyền nhằm góp phần làm thay đổi hành vi của các bậc phụ huynh về nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông đối với học sinh khi không được đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm kém chất lượng khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, gắn máy, xe đạp điện.

              - Tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, khi tham gia giao thông biết tôn trọng và nhường nhịn, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác.

            - Tuyên truyền theo từng chủ đề “Quy tắc giao thông”; “Đội mũ bảo hiểm”; “Rượu bia với an toàn giao thông”, “Hãy luôn sử dụng phao cứu sinh khi tham gia giao thông thủy”, “Văn hóa giao thông sông nước”…vv.

              -  Thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền trước và sau cổng trường với những câu khẩu hiệu sinh động, dễ nhớ, tác động mạnh mẽ đến ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh.

            -  Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn” và duy trì thường xuyên suốt năm học. Tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh đưa đón con em đến trường lưu thông một chiều từ hẻm 292 qua hẻm 280 để tránh ùn tắc giao thông. Vận động phụ huynh nghiêm túc thực hiện phân luồng lưu thông dành lối đi cho người đi bộ.

              - Triển khai nghiêm túc việc tổ chức hoạt động hưởng ứng lễ tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông theo quy định: đọc bài diễn văn tưởng niệm của Ủy ban ATGT Quốc gia và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong giờ chào cờ vào thứ hai, ngày 12/11/2012;

3/ Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường:

-   Xây dựng kế hoạch phối hợp, hợp đồng chặt chẽ với công an, chính quyền phường 10 để giữ trật tự cổng trường, dọn dẹp hàng bán rong trước cổng trường để đảm bảo thông thoang và an toan cho học sinh.

-   Bố trí lệch giờ vào học và tan trường để không gây ùn tắc giao thông.

-   Tiếp tục thực hiện băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng trường “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn”.

-   Phối hợp với bộ phận dân phòng tổ dân phố thiết lập trật tự cổng trường giờ tan học, thực hiện các nhiệm vụ:

+ Lập rào chắn hướng học sinh tan học từ cổng trường di chuyển sát lề đường để tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường.

+  Mở cổng trường cho PHHS vào đón con em (nếu có sân rộng) hoặc hướng dẫn PHHS đậu xe trên lề đường và giãn ra hai bên cổng trường, không đậu xe hoặc dừng xe ngay trước cổng trường.

4/ Hoạt động giảng dạy trong nhà trường:

- Thực hiện theo hướng lồng ghép vào các môn học, kết hợp sử dụng các tài liệu đã có để nâng cao chất lượng giáo dục ATGT cho học sinh.

- Thực hiện giáo dục an toàn giao thông ở các tiết Sinh hoạt tập thể.

III./ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-   Thành lập Ban ATGT bao gồm:

Trưởng ban: Thầy Lê Thành Được – Hiệu trưởng nhà trường.

Phó ban: Cô Trần Thị Liên – Phó Hiệu trưởng phụ trách Văn thể mỹ.

Thành viên: Cô Đào Thuỵ Phương Uyên – Tổng phụ trách Đội.

-    Xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị hàng tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

-   Phối hợp tốt với chính quyền phường 10 không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ đến trường và giờ tan học.

-   BCH Công Đoàn nhà trường thường xuyên nhắc nhở CB-GV-CNV và học sinh chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy.

-   Trong tháng 9/2012 Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch phổ biến đến Cha mẹ học sinh các quy định về trật tự an toàn giao thông của nhà trường trong cuộc họp với đại diện Cha mẹ học sinh đầu năm học; tuyên truyền đến cha mẹ học sinh việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em ở lứa tuổi Tiểu học khi tham gia giao thông. Nhắc nhở phụ huynh lưu ý mức độ an toàn cho trẻ (như chở trẻ em ngồi sau phải có dây an toàn đề phòng trẻ ngủ gật,…) khi chở con em đến trường.

Đề nghị Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đưa nội dung nhắc nhở, giáo dục Luật giao thông cho học sinh là điều kiện bắt buộc trong các buổi chào cờ và tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần của năm học 2012 - 2013.

 

IV./ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :

- Trong ngày khai giảng năm học 2012 – 2013 đồng loạt các đơn vị trường học thực hiện lễ phát động thực hiện trật tự toàn giao thông tại đơn vị.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vị và gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3.

- Ngày 26/12/2012 sơ kết, báo cáo sơ kết việc thực hiện Giáo dục trật tự ATGT.

- Ngày 16/5/2013 báo cáo tổng kết việc thực hiện Giáo dục trật tự ATGT năm học 2012 – 2013.

 

*Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục – Đào tạo quận 3.

- UBND phường 10 quận 3.

- Các bộ phận để thc hin”

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thành Được

 

TÌM KIẾM

THĂM DÒ Ý KIẾM

Thăm dò ý kiến
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay7
mod_vvisit_counterHôm qua76
mod_vvisit_counterTuần này156
mod_vvisit_counterTuần trước464
mod_vvisit_counterTháng này1780
mod_vvisit_counterTháng trước2654
mod_vvisit_counterTống số142756

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.87.71.112
,
Today: Tháng 10 24, 2016

Tiểu Học Nguyễn Việt Hồng, Xây dựng bởi Viettel-HCM e-Education Center © 2011