HƯỚNG DẪN CÁC BÀI HÁT MÚA TẬP THỂ In
Thứ tư, 04 Tháng 1 2012 16:28

 

HƯỚNG DẪN MÚA HÁT TẬP THỂ THANH NIÊN

---------

Bài 1: ANH EM TA VỀ

* Hình thức múa: Đội hình vòng tròn, nữ đứng bên tay phải của nam

* Động tác múa:

Động tác 1: Vòng tròn nắm tay nhau, bước chân phải và đi về phía tay phải 8 bước, sau đó dậm chân tại chỗ, bắt đầu chân phải đếm từ 1 đến 5.

Lời hát: “Anh em ta về ... bốn năm”

Động tác 2: Như động tác 1 nhưng đi ngược lại vòng tròn và bước chân trái. Sau đó dậm chân từ 5 đến 1.

Lời hát: “Anh em ta về ... hai một”

Động tác 3: Chân trái tiếp tục dậm chân tại chỗ 5 nhịp. Sau đó Nam quay về phía bên tay phải, Nữ quay về bên tay trái (đứng đối mặt nhau) tay phải của Nam và Nữ nắm nhau, tay trái giơ tay chào.

Lời hát: “Một đều chân bước ... muốn ai chia lìa”

Động tác 4: Vòng tròn trở lại vị trí ban đầu, tất cả đều giơ hai tay vào trong vòng tròn (lòng bàn tay ngửa) chân phải đi 5 bước. Sau đó lùi chân trái 5 bước trở về vị trí ban đầu.

Lời hát: “Bốn nhớ rằng ... trong câu ca”

Bài 2: THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

* Hình thức múa: Đội hình vòng tròn, nữ đứng bên tay phải của nam.

* Động tác múa:

Động tác 1: Nhịp đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Đi 4 lần: 2 lần qua phải, 2 lần qua trái.

1. Dậm chân phải.

2. Co chân trái mũi bàn chân hướng xuống đất - người nghiêng qua phải.

3. Dậm chân trái.

4. Co chân phải mũi bàn chân hướng xuống đất - người nghiêng qua bên trái.

5, 6, 7, 8. Đi qua phải, co chân trái.

Lời hát: “Kết liên lại ... đi lên”

2. Dậm chân trái.

3. Co chân phải mũi bàn chân hướng xuống đất - người nghiêng qua bên trái.

4. Co chân trái mũi bàn chân hướng xuống đất - người nghiêng qua phải.

5, 6, 7, 8. Đi về phía trái - Động tác này đi 2 lần.

Lời hát: “Giơ nắm tay thề ... tự do”.

Động tác 2: 1, 2, 3, 4: Đi qua phải, 2 tay đưa từ trái qua phải (4 vỗ tay).

5, 6, 7, 8: Đi qua trái, 2 tay đưa từ phải qua trái (8 vỗ tay).

2, 2, 3, 4: Đi qua phải, 2 tay đưa từ trái qua phải (4 vỗ tay)

5, 6, 7, 8: Đi qua trái, 2 tay đưa từ phải qua trái.

Chú ý: Tay phải nam nắm tay phải nữ

Lời hát: “Đi lên thanh niên ... lời Bác”

Động tác 3: 1,2,...,8: Nữ xoay theo chiều thuận kim đồng hồ hướng đối diện với nam. Nam đứng ký chân tại chỗ.

Lời hát: “Không có ... không bền”

2,2,...,8: Nữ xoay theo chiều ngược kim đồng hồ lùi lại hai bước. Nam tiến 2 bước. Lúc đó nữ đứng vòng trong, nam đứng vòng ngoài và đi lại từ đầu.

Lời hát: “Đào núi ... làm nên”.

Hết động tác 3, nam nữ lại đứng thành 1 vòng tròn.

BÀI 3: HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH

* Hình thức múa: Đội hình vòng tròn, nữ đứng bên tay phải của nam

* Động tác múa:

Động tác 1: Nam Nữ đứng tư thế chuẩn bị không nắm tay, chân phải dậm chân tại chỗ đá chân trái (nhịp 4) và đá chân phải (nhịp 6). Sau đó bước lên phía trước mặt bằng chân phải 3 bước đá chân trái (nhịp 4) và đá chân phải (nhịp 6) bước chân phải lui 3 bước đá chân trái (nhịp 4) và đá chân phải (nhịp 6).

Lời hát: “Đời mình là ... bài ca chiến sĩ”

Động tác 2: Bước về phía bên tay phải 3 bước ngang sau đó đá chân trái, đá chân phải; và bước thêm 1 lần nữa qua phía bên tay phải 3 bước và cũng đá chân trái và chân phải như trên.

Lời hát: “Ta ca vang ... đảo xa”

Động tác 3: Chân phải dậm tại chỗ 3 bước, sau đó bước chân trái lên về phía trước mặt và đá chân trái (nhịp 5), chân phải (nhịp 7).

Lời hát: “Nghỉ 3 nhịp ... mãi mãi lòng chúng ta”

Động tác 4: Lúc này 2 người cùng nắm tay trái của nhau cùng bước chân phải đi ngược chiều kim đồng hồ 8 bước (đá đối nhau ở nhịp 6 và nhịp 8). Sau đó cả hai đều đi ngược lại theo chiều kim đồng hồ và cũng đá chân ở nhịp 6 và nhịp 8. (Tay lúc này đã chuyển sang nắm tay phải của nhau lúc quay lại).

Lời hát: “Ca bài ca người lính. Mãi mãi lòng chúng ta”

Động tác 5: Nam lui tự nhiên, cầm tay phải của Nữ vừa xoay nữ quay theo chiều lui, ngược kim đồng hồ về vị trí cũ và cũng đá về phía trước chân trái (nhịp 6) và chân phải (nhịp 8).

Bài 4: TA RA TRẬN HÔM NAY

* Hình thức múa: Đội hình 2 vòng tròn, Nữ vòng tròn trong, Nam vòng tròn ngoài. Nam Nữ đối diện nhau, bắt đầu từ chân phải.

* Động tác múa:

Động tác 1: a. Nam và nữ qua phải 16 bước

Lời hát: “Ta ... bước”

b. Nam và nữ qua trái 16 bước

Lời hát: “lời ... ca”

Động tác 2: a. Nam: nắm tay giơ cao và đi vào bên trong 10 bước và 6 bước dậm tại chỗ.

Nữ: Tay trái chống hông, tay phải đưa từ dưới lên trên; mắt nhìn theo tay (đi 19 bước, 6 bước dậm tại chỗ)

Lời hát: “Hành quân ... Trường Sơn”

b. Nam nữ đi lui 10 bước đứng đối diện nhau, 6 bước còn lại đi “dậm chân tại chỗ”

Lời hát: “Chập chùng ... xanh”

Chú ý: Nam, nữ đi về phía bên phải của nhau.

Động tác 3: a. Tay trái nam nắm tay phải nữ giơ ngang tầm vai. Tay phải nam nắm tay phải nữ. Đi xoay quanh theo chiều ngược kim đồng hồ (đi 14 bước) lúc đó nam đứng vòng trong, nữ đứng vòng ngoài.
Lời hát: “Ta đi ... xa”

b. Đi ngược trở lại, tay trái nam hạ xuống, tay phải nam nâng lên ngang tầm vai (đi 14 bước). Lúc đó nam đứng vòng tròn ngoài, nữ đứng vòng tròn trong. Nam nữ làm động tác vẫy chào nhau.
Lời hát: “Chiến trường ... xa”

Bài 5: CHIẾN BINH CA VŨ KHÚC

* Hình thức múa: Đội hình vòng tròn, nữ đứng bên phải của nam.

* Động tác múa:

Động tác 1: - Đi qua phải trước, 3 bước đi 1 bước đá (chân trái), dậm chân trái, đá chân phải; dậm chân phải ký chân trái.

- Đi ngược lại (ký chân phải)

- Động tác này đi 2 lần.

Lời hát: “Đêm nay ... tiếng ca”

Động tác 2: - Đi lên 3 bước bắt đầu từ chân trái, qua trái 4 bước, về lại bên phải 4 bước.

- Đi lui 4 bước, bắt đầu từ chân trái, qua phải 4 bước, về lại bên trái 4 bước.

Lời hát:”Tang tính ... tự do”

Động tác 3: - Đi qua phải 3 bước, bước thứ 3 người hơi chếch về phía sau, gót chân phải chấm đất, mũi bàn chân hướng lên trên. Tay đưa về bên phải vỗ 3 cái. Xong quay 180˚ về bên trái làm động tác giống bên phải.

- Đi qua trái 3 bước, bước thứ 3 người hơi chếch về phía sau, gót chân trái chấm đất, mũi bàn chân hướng lên trên. Tay đưa về bên trái vỗ 3 cái. Xong quay 180˚ về bên phải làm động tác giống bên trái.

Lời hát: “Tang tính ... thắm tươi”

Bài 6: LÁ XANH

* Hình thức múa: Đội hình vòng tròn, nữ đứng bên phải của nam.

* Động tác múa:

Động tác 1: - 3 bước đi 1 bước nhảy

- Nhảy chân phải trước (1), đi tiếp 3 bước về bên phải.

Lời hát: “Lá còn xanh ... toàn dân”

Động tác 2: Nam nữ giống nhau, 8 nhịp

1. Chấm gót chân phải, mũi bàn chân hướng lên trên, người nghiêng sang trái.

2. Chân phải chụm vào.

3. Chấm gót chân trái, mũi bàn chân hướng lên trên, người nghiêng sang phải.

4. Chân trái chụm vào.

5, 6, 7, 8. Xoay người tại chỗ theo ngược chiều kim đồng hồ.

Động tác này khi đi lần 2 thì xoay ngược lại.

Lời hát: “Gió rung cây ... mùa xuân”

Động tác 3: - Tay phải nam nắm tay trái nữ đi lên 4 bước, chân trái chéo ra sau chân phải.

- Đối với nữ thì chân phải chéo ra sau chân trái.

- Đi lui 4 bước sau đó 2 tay nam nắm 2 tay nữ đứng đối diện nhau.

Lời hát: “Anh là ... gió mưa”

Động tác 4: - Nam nữ đổi chỗ cho nhau (4 nhịp)

- Sau đó nam thả tay phải ra, nữ đi ngược chiều kim đồng hồ, nam đi thuận chiều kim đồng hồ trở về vị trí cũ.

Lời hát: “Anh là ... phen này”

Bài 7: BÁC ĐANG CÙNG CHÚNG CHÁU HÀNH QUÂN

* Hình thức múa: Đội hình 2 vòng tròn, nữ vòng tròn trong, nam vòng tròn ngoài. Nam nữ đối diện nhau, bắt đầu từ chân phải.

* Động tác múa:

Động tác 1: Nam nữ quay mặt về phía tay phải của mình, bát đầu chân phải (bước như hành quân 8 bước) tay phải để lên ngực phải, tay trái đánh đi đều, sau đó đi ngược chiều lại cũng như vậy (8 bước).
Lời hát: “Đêm nay trên ... của Bác”

Động tác 2: Lúc này quay mặt vào trong vòng tròn, bước chân phải đồng thời 2 tay đưa về phía trước (lòng bàn tay đối diện với mặt mình) 8 bước nhỏ, sau đó lui 8 bước và dậm chân tại chỗ đưa 2 tay theo hình vòng cung qua đầu từ trái sang phải (Qua lại 3 lần)

Lời hát: “Nở ngàn hoa ... soi sáng đường chân đi”

Động tác 3: Cứ 2 người của 2 vòng đưa tay trái của mình ra nắm tay của người đối diện, tay trái đánh đều, tất cả cùng đi theo 1 vòng ngược chiều kim đồng hồ sau đó trả ngược lại, về vị trí ban đầu đồng thời đi 8 bước về phía bên tay phải, giơ tay trái chào tạm biệt (vẫy tay).

Lời hát: “Đi ta đi ... hoà lời ca”

Bài 8: ĐIỆU NHẢY TRÊN TRỐNG

* Hình thức múa: Đội hình 2 vòng tròn, nữ vòng tròn trong, nam vòng tròn ngoài. Nam nữ đối diện nhau, bắt đầu từ chân phải.

* Động tác múa:

Động tác 1: Tất cả đều bắt đầu chân phải vừa bước theo ½ hình thoi vừa xoay lưng theo chiều kim đồng hồ (4 bước) đứng tại chỗ qua lại 4 bước.

Lời hát: “Bản nhạc vui ... rộn ràng”

Động tác 2: Nam lui chân phải, nữ tiến chân trái 4bước (tay phải nắm nhau) Nam đi vòng qua Nữ theo chiều kim đồng hồ (1/2 vòng tròn). Nữ quay ngược lại chiều của Nam và quay ½ vòng tròn. Nam lui và xoay như động tác 2

Lời hát: “Người gõ trống ... khua trống lên”

Động tác 3: Nam tiến chân phải bước về phía người Nữ 4 bước vừa bước vừa xoay theo chiều kim đồng hồ 1 vòng, sau đó lui lại 4 bước. Còn nữ khi Nam tiến Nữ lui 4 bước. Sau đó tiến xoay cũng theo chiều kim đồng hồ 1 vòng về vị trí ban đầu.

Lời hát: “Cho lứa đôi chúng ta hạnh phúc lâu bền”

Bài 9: GỞI LẠI EM

* Hình thức múa: Đội hình 2 vòng tròn, nữ vòng tròn trong, nam vòng tròn ngoài. Nam nữ đối diện nhau, bắt đầu từ chân phải.

* Động tác múa:

Động tác 1: Nam nữ bước chân phải qua lại 8 bước (giật như disco). Sau đó tất cả đều bước xéo chân phải lên phía trước mặt (về phía tay phải) của nhau và chân trái ký nhẹ, đồng thời 2 tay đưa lên và chập vào nhau. Lui về vị trí ban đầu tiếp tục bước chân trái lên và cũng chập tay như vậy.

Lời hát: “Ngày mai tôi sẽ ... thành phố thân yêu”

Động tác 2: - Nam đi ½ vòng tròn theo chiều kim đồng hồ (4 bước) đứng dậm chân (4 bước). Sau đó bước chân 1 góc 90˚ về phía phải đồng thời tay phải vẽ hình vòng cung trước trán, trở lại vị trí cũ bước chân phải lên đồng thời 2 tay đưa lên chập nhau trở về vị trí ban đầu.

- Nữ cũng bước chân phải đi ngược chiều kim đồng hồ ½ vòng tròn 4 bước sau đó dậm chân tại chỗ 4 bước, bước về bên phải của mình và giưo tay chào (như nam) chập tay về vị trí ban đầu.

Lời hát: “Ngày mai tôi ... tạm biệt nhé người thương”

Cứ múa theo 2 động tác trên cho đến hết lời bài hát.

Lưu ý: Khi múa tay trái luôn luôn chống hông.

Bài 10: TIẾN VỀ SÀI GÒN

* Hình thức múa: Đội hình 2 vòng tròn, nữ vòng tròn trong, nam vòng tròn ngoài. Nam nữ đối diện nhau, bắt đầu từ chân trái.

* Động tác múa:

Động tác 1: Tất cả bắt đầu chân trái, sau đó bước ngang về bên phải 4 bước và trả lại bên trái 3 bước (tay thả tự do) bước chân trái xéo lên phía trước mặt đồng thời tay trái đưa lên ngực trái, tay phải đưa xuống sai lưng (như cầm cây súng). Sau đó về vị trí cũ và bước chân phải ký chân trái đồng thời tay phải đưa lên ngực phải trở về vị trí ban đầu.

Lời hát: “Nơi thành đô ... rên xiết đêm ngày”

Động tác 2: Đấu lưng nhau tay phải của Nam nắm tay trái của Nữ, tay trái Nam nắm tay phải Nữ đi ½ vòng tròn theo ngược chiều kim đồng hồ (đổi chỗ), Nam dậm chân tại chỗ, nữ quay tại chỗ 1 vòng theo chiều kim đồng hồ (lúc này tay trái Nam nắm tay phải Nữ).

Lời hát: “Quê nhà ta ... ta đã về đây”

Cứ theo hai động tác này hát múa đến hết bài hát.

 Bài 11: NIỀM VUI GIẢI PHÓNG

* Hình thức múa: Múa đôi

* Động tác múa:

Động tác 1: Tất cả bước chân phải về bên phải 4 nhịp (thổ mạnh chân trái) sau đó đi ngược lại về bên trái và thổ chân phải.

Lời hát: “Mời bạn ... yêu thương”

Động tác 2: Tất cả bước chân phải thẳng lên trước (về phía tay phải của nhau) 4 bước ký chân trái (đi song song) sau đó lui lại 4 bước. Về vị trí ban đầu.

Lời hát: “Quê hương ... tưng bừng”

Động tác 3: Nam Nữ nắm tay nhau đi về bên tay phải ngược chiều kim đồng hồ ½ vòng tròn sau đó Nam dậm chân tại chỗ, Nữ tự động đi sát vào bên hông phải của Nam (2 tay vẫn nắm nhau) theo chiều ngược của kim đồng hồ.

Lời hát: “Hát khúc ca ... anh hùng”

Động tác 4: Cả hai cùng đi lên phía trước mặt, bằng chân phải, 4 bước ký chân trái, sau đó lui về vị trí cũ thả tay khi đối diện.

Lời hát: “Lao động ... xuân tươi”

Bài 12: TUỔI TRẺ SÔI NỔI

* Hình thức múa: Đội hình 2 vòng tròn, nữ vòng tròn trong, nam vòng tròn ngoài. Nam nữ đối diện nhau.

* Động tác múa:

Động tác 1:

- Nam lui chân chân trái, đá gót phải 2 nhịp đôi, sau đó đi lên.

- Nữ tiến chân trái và cũng làm tương t.ự 2 nhịp đôi.

Lời hát: “ Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ ”.

Động tác 2: Tất cả đi về bên trái của nam 4 nhịp, sau đó đi về bên phải 4 nhịp.

Lời hát: “ Bàn tay...... ngọn cờ ”.

Động tác 3: Nam đứng tại chỗ, nữ đi xoay 180˚, sau đó bước chân phải lên đổi chỗ cho nhau.

Lời hát: “ Để ngàn đời ... chói loà”.

Tất cả đi về bên trái của Nam 4 nhịp, chuyển đi bên phải 4 nhịp, Nữ xoay tại chỗ 4 bước, đổi chỗ

Lời hát: “ Dù sương... thúc ta nhịp chân bước đường xa ”

Bài 13: VA - XI – LÔ

* Hình thức múa: Đội hình 2 vòng tròn, nữ vòng tròn trong, nam vòng tròn ngoài. Nam nữ đối diện nhau.

* Động tác múa:

Động tác 1: Tất cả 2 vòng đều múa như nhau, dậm chân phải ký chân trái, dậm trái ký phải đồng thời bước về phía tay phải 4 bước (vừa bước vừa xoay người 1 vòng theo chiều kim đồng hồ) bước thứ 8 ký trái; dậm trái ký phải, dậm phải ký trái bước luôn 4 bước về vị trí cũ (làm 2 lần động tác này).

Lời hát: “Va xi lô kê rí cố và xì lồ” 02 lần

“Cha cha cha kê rí cố chà chà chà”

Động tác 2: Nam nữ đều nắm tay phải của nhau, tay trái chống hông, chân phải bước xéo theo mũi bàn chân 1 bước, ký chân trái về vị trí cũ (hết 8 bước). Tiếp tục bước phải lên bên phải, ký chân trái (4 bước).
Lời hát: “Này cô em ... va xi lô cha cha chá”

Động tác 3: Tất cả chân phải bước ngang (1 bước) chập qua chập lại 2 lần. (4 bước). Sau đó bước chân phải lui 4 bước (đối với Nam) (Nữ tiến 4 bước); chập chân trái, chập chân phải (4 bước) tiến chân trái (Nam) 4 bước (Nữ lùi).

Lời hát: “Cùng vui múa ... những người Cu-ba cha cha cha”.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 1 2012 16:54
 

TÌM KIẾM

THĂM DÒ Ý KIẾM

Thăm dò ý kiến
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay5
mod_vvisit_counterHôm qua73
mod_vvisit_counterTuần này78
mod_vvisit_counterTuần trước464
mod_vvisit_counterTháng này1702
mod_vvisit_counterTháng trước2654
mod_vvisit_counterTống số142678

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.167.160.23
,
Today: Tháng 10 23, 2016

Tiểu Học Nguyễn Việt Hồng, Xây dựng bởi Viettel-HCM e-Education Center © 2011